Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Forto so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike spletne trgovine. Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe spletne trgovine Forto, splošne pogoje nakupa preko spletne trgovine, varstvo osebnih podatkov ter druge pravice in obveznosti uporabnika in ponudnika. Pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu.

Upravljalec spletne trgovine je podjetje Forto, zastopanje, trgovina in storitve d.o.o., skrajšana firma: Forto d.o.o., Perovo 31, 1241 Kamnik, davčna številka: SI12537713, matična številka: 3713563000, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg: 2010/10253 (v nadaljevanju ponudnik).

Za vse informacije v zvezi s spletno trgovino pokličite na telefonsko številko 01 520 62 13,  vsak dan od ponedeljka do petka, od 8:00 do 16:00. Za pomoč in dodatne informacije je na voljo e-naslov info@forto.si.

Z registracijo oziroma uporabo spletne trgovine podjetja Forto d.o.o., uporabnik sprejema te splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi v celoti strinja.

1. Namen

Namen zapisanih splošnih pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom (Forto d.o.o.) in kupcem v spletni trgovini. Kot kupec se razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup preko spletne trgovine Forto. Spletna trgovina Forto je namenjena fizičnim osebam in poslovnim uporabnikom.

2. Registracija in prijava

Spletno trgovino se lahko uporablja brez predhodne registracije v sistem. Uporabnik se lahko v sistem tudi  registrira preko obrazca, ter s tem pridobi uporabniško ime in geslo, ki ga nedvoumno določata in povezujeta z vsemi podatki. Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ponudnik ne odgovarja. Vsak kupec dovoli uporabo svojih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in neposredno komunikacijo. Uporabnik na svoj elektronski naslov prejme potrdilo o uspešni registraciji. V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji poslovanja, registracija in nakup nista možna. Uporabnik, ki je že registriran, za prijavo v spletno trgovino vpiše le svoj elektronski naslov in geslo (obstoječi uporabnik). Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

3. Cene in blago

Vse navedene cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine Forto. Cene ne vključujejo DDV (DDV je v košarici prikazan posebej). Strošek pakiranja in dostave ni vštet v ceno izdelkov. Forto d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb cen ponujenega blaga brez predhodnega obvestila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila za artikle, ki so na zalogi. Za artikle, ki niso na zalogi si Forto d.o.o. pridržuje pravico do spremembe cene. V primeru, da je cena objavljena v spletni trgovini napačna oziroma se cena ponujenega blaga spremeni med obdelavo naročila, ponudnik kupcu omogoča odstop od nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike so samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja oziroma lastnosti izdelka. 

4. Naročilo

Postopek nakupa oz. najema:

 1. Ko kupec doda vse želene artikle v košarico in pri najemu izbere obdobje najema, gre na blagajno. Tam ima še enkrat možnost pregledati vsebino košarice in vpisati kodo za popust, če jo ima.
 2. V drugem koraku vpiše svoje podatke. Tukaj ima možnost, da se prijavi v svoj uporabniški račun ali pa ga ustvari. Možen je tudi nakup oz. najem brez registracije (nakupuj kot gost). V tem koraku mora kupec izbrati še način dostave/prevzema naročila ter način plačila. Vpiše lahko tudi svoje opombe.
 3. V tretjem koraku se kupcu izpiše povzetek naročila, kjer mora preveriti ali so podatki na naročilu pravilni. V kolikor niso, jih ima še možnost popraviti. Če so podatki pravilni, kupec potrdi oddajo naročila.
  1. Če je kupec izbral plačilo po predračunu, je naročilo s tem oddano. Kupcu se izpiše potrdilo o oddanem naročilu, ki ga prejme tudi na svoj e-mail. V primeru plačila po predračunu se izpišejo tudi podatki za plačilo, ki jih prav tako dobi na svoj e-mail.
  2. Če je kupec izbral takojšnji način plačila, bo preusmerjen na varno spletno stran za vnos podatkov plačilne kartice (spletna stran Stripe) in ob uspešnem plačilu bo naročilo zaključeno, kupcu pa se izpiše potrdilo o oddanem naročilu, ki ga prejme tudi na svoj e-mail.

5. Varnost nakupa

Ponudnik za prenose vseh podatkov spletnega nakupa uporablja certifikat SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili uporabnika.

Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost.

6. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vedno omogočil dostop do naslednjih informacij:

 • podatki o podjetju (naziv podjetja, naslov, davčna, matična številka in registrski podatki),
 • kontaktni podatki,
 • lastnosti blaga oz. storitev,
 • cena blaga ali storitve ter znesek DDV,
 • strošek dostave, v kolikor je vključen.

7. Plačilo

Uporabnik lahko izbira med načini plačila:

 • predračun, plačilo z nakazilom na TRR. Zaželeno je, da uporabnik o poravnanem predračunu obvesti ponudnika, in sicer na elektronski naslov info@forto.si. V kolikor uporabnik v roku 3 dnevih ne bo poravnal zneska po predračunu, bo naročilo stornirano in kot tako ne bo več upoštevano.
 • Stripe, varno plačilo s kreditno kartico.

8. Dostava in dobavni rok

Ob naročilu izdelkov v skupni vrednosti do 100,00 EUR + DDV znašajo stroški pakiranja in dostave 6,00 EUR + DDV. Ob naročilu izdelkov ob skupni vrednosti nad 100,00 EUR + DDV so stroški pakiranja in dostave brezplačni.

Stroški pakiranja in dostave veljajo le za območje Republike Slovenije. Za dobave izven Republike Slovenije nas mora kupec kontaktirati na telefonsko številko 01 520 62 13 ali na e-naslov info@forto.si.

Naročeni izdelki bodo dostavljeni preko Intereurope, naše lastne dostavne službe oz. jih lahko kupec prevzame osebno na sedežu podjetja Forto d.o.o., Perovo 31, 1241 Kamnik. Ko je naročeno blago pripravljeno za prevzem, bo kupec o tem obveščen.

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku 1-5 delovnih dni, šteto od dneva dokončne potrditve naročila oz. plačila predračuna. Praviloma se dostave vršijo v dopoldanskih urah. Pri načinu plačila po predračunu se blago odpošlje šele po prejemu nakazila na TRR ponudnika.

V primeru, da naročenega izdelka ni na zalogi, ga lahko naročimo posebej za določenega kupca. Izdelek bo dostavljen takoj, ko bo naročen izdelek mogoče dobaviti. O predvidenem dobavnem roku se kupca obvesti po elektronski pošti ali po telefonu.

Za naročila, kjer so artikli delno na zalogi, ponudnik naredi delno dobavo blaga, razen če kupec želi drugače. Poštnina se v takem primeru zaračuna le enkrat. 

Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kakovost kupljenega blaga. V primeru, da je kupcu blago dostavljeno v neprimerni količini ali kakovosti se podjetje Forto d.o.o. zavezuje, da bo kupcu na lastne stroške dostavil blago v taki količini in kakovosti, da bo le-ta ustrezala naročilu.

V primeru, da kupcu izdelka ne bo mogoče dostaviti zaradi razlogov, na katere Forto d.o.o. nima vpliva (npr. naravne nesreče kot so požar, poplava, potres, nepredvidene motnje v proizvodnji, stavke, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomanjkanje blaga ali surovin pri proizvajalčevem dobavitelju, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje pogodbenih strank – oziroma se za okoliščine višje sile štejejo dogodki, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe, zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih dogodkov, katere slovensko sodišče priznava kot višjo silo), se lahko roki dobave ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile oziroma drugih izrednih okoliščin, v izjemnih primerih pa je slednje lahko tudi razlog za nedobavo blaga.  V takih primerih se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga.

Razen zahteve po vračilu plačane kupnine in zahteve po vračilu plačanih stroškov dostave blaga, se kupec izrecno in brez omejitev odpoveduje drugim načinom povračila nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno. V primeru dvoma se šteje, da se pri dostavi blaga uporablja veljavna zakonodaja na ozemlju Republike Slovenije, predvsem Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov, in to za vse primere.

9. Najem

Pri rezervacijah vedno obstaja majhna verjetnost, da bo stroj, ki bo rezerviran na izbrani termin, že izposojen – v tem primeru bo ponudnik kontaktiral uporabnika in poskušal skupaj z njim poiskati ustrezno rešitev za njegov rezerviran termin in stroj. Uporabnik se mora držati dogovorjenega datuma in ure prevzema oz. ponudnika o morebitnih spremembah nujno obvestiti.

10. Garancija

Garancijo za izdelke ponudnik zagotavlja skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

11. Vračilo blaga

Kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) možnost, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik lahko svoj odstop poda z nedvoumno izjavo za odstop od pogodbe in sicer po elektronski pošti na e-naslov info@forto.si ali na Forto d.o.o., Perovo 31, 1241 Kamnik. Rok za vračilo začne teči naslednji dan po dnevu, ko je potrošnik blago prejel. Strošek, ki ga ima kupec pri odstopu od pogodbe, je strošek vračila blaga. Kupec mora blago vrniti ponudniku nemudoma po odstopu, najkasneje pa v štirinajstih (14) dneh od odstopa od pogodbe. Zgolj vračilo blaga v roku za odstop, ki mu ni priložena odstopna izjava, se ne šteje za odstop od pogodbe. Kupec mora blago vrniti ponudniku nepoškodovano, nerabljeno, v nespremenjeni količini ter v originalni, nepoškodovani embalaži. Kupec mora izjavi priložiti kopijo računa, vse spremne dokumente in podatke o transakcijskemu računu, na katerega bo ponudnik lahko vrnil sredstva. Vračilo bo izvedeno najkasneje v roku štirinajst (14) dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe oz. od dneva vračila blaga. V zvezi s tem se uporabljajo zakonske določbe Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov. Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati.

Ponudnik ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga.

Možnost odstopa od pogodbe oz. vračilo blaga ne velja v spodnjih primerih:

 • za blago, ki ni originalno zapakirano oz. nakazuje na uporabo izdelka.
 • za blago, ki je bilo izdelano po meri kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam,
 • za blago, ki je bilo naročeno posebej za določenega kupca
 • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo,
 • kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
 • Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme.

Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa.

12. Varstvo osebnih podatkov

Z registracijo v spletni trgovini Forto, uporabnik dovoljuje, da sme podjetje Forto d.o.o., Perovo 31, 1241 Kamnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v obrazec za registracijo (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM - neobvezno, elektronski naslov, geslo); pravna oseba: ime, priimek, telefon ali GSM, davčna številka, elektronski naslov, geslo). Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih: datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila. Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na Forto d.o.o., Perovo 31, 1241 Kamnik ali preko elektronske pošte ne e-naslov info@forto.si. Ponudnik se obvezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke kupca ter podatke o nakupih, navadah kupca uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

13. Pogodba in arhiviranje pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. 
Sklenjena pogodba med uporabnikom in ponudnikom ter kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja Forto d.o.o., Perovo 31, 1241 Kamnik. Uporabnik lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: info@forto.si.

14. Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja. O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.forto.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev  poslovanja, če še naprej uporablja predmetni portal. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik uporabnika obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Ugovori, pripombe, zahtevki, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@forto.si ali pisno na naslov Forto d.o.o., Perovo 31, 1241 Kamnik. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkom in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje. Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletne trgovine in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Kamnik, 20.02.2022